Vedecký časopis - archív

24 1985

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 2-3 / 1985

MAHEĽOVÁ, H. - UHNÁK, J. - KUDLIČKOVÁ, J.
Laboratórne štúdium rezíduí hexachlórbenzénu v pôde a podzemných vodách
Bulletin potravinárskeho výskumu, 24, 1985, č. 2-3, s. 121-126Súhrn: Laboratórne štúdium rezíduí hexachlórbenzénu v pôde a podzemných vodách

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1985-23-s121-126-mahelova.pdf (PDF, 2.09 Mb, 141x)