Vedecký časopis - archív

24 1985

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 2-3 / 1985

PAĽUŠOVÁ, O. - URSÍNYOVÁ, M. - RIPPEL, A.
Stanovenie ortuti vo vajciach bezplameňovou atómovou absorpčnou spektrometriou
Bulletin potravinárskeho výskumu, 24, 1985, č. 2-3, s. 113-119Súhrn: Stanovenie ortuti vo vajciach bezplameňovou atómovou absorpčnou spektrometriou

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1985-23-s113-119-palusova.pdf (PDF, 2.31 Mb, 168x)