Vedecký časopis - archív

19 1980

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 3 / 1980

VACOVÁ, T. - KRKOŠKOVÁ, B.
Aplikácia stabilizátorov pri výrobe mrazených smotanových krémov
Bulletin potravinárskeho výskumu, 19, 1980, č. 3, s. 29-34Súhrn: Aplikácia stabilizátorov pri výrobe mrazených smotanových krémov

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1980-3-s029-034-vacova.pdf (PDF, 2.53 Mb, 110x)