Vedecký časopis - archív

16 1977

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1977

KRKOŠKOVÁ, B. - CUPÁKOVÁ, M.
Štúdium vplyvu rýchlosti chladenia na frakcionáciu mliečneho tuku
Bulletin potravinárskeho výskumu, 16, 1977, č. 1, s. 23-30Súhrn: Štúdium vplyvu rýchlosti chladenia na frakcionáciu mliečneho tuku

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1977-1-s023-030-krkoskova.pdf (PDF, 4.24 Mb, 180x)