Vedecký časopis - archív

16 1977

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1977

STRMISKA, F. - HOLČÍKOVÁ, K. - STRMISKOVÁ, G.
Vývoj tabuliek zloženia a výživových hodnôt požívatín
Bulletin potravinárskeho výskumu, 16, 1977, č. 1, s. 8-22Súhrn: Vývoj tabuliek zloženia a výživových hodnôt požívatín

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv-1977-1-s008-022-strmiskova.pdf (PDF, 10.63 Mb, 195x)