Kontakty

Odbor hospod. správy a služieb

Administrátor PS - pracovník NPPC - Odbor inform. technológií: Bureš Vladimír
tel: 0905 913 817
e-mail: vladimir.bures@nppc.sk
Pracovníci odboru: Doležal Otakar, Kohút Tomáš, Birkuš Zoltán

Zameranie oboru (VÚP Bratislava, Priemyselná ulica č.4):

Hospodárska správa

  • Zabezpečenie chodu budovy vrámci technických a mechanických  záležitostí
  • Správa autoparku: komplexný servis a starostlivosť o zverené služobné automobily
  • Zabezpečenie upratovacích prác v rámci celej budovy
  • Zabezpečenie vrátnej a informačnej služby
  • Starostlivosť o prislúchajúce vonkajšie prostredie budovy

Prevádzka a údržba IKT

Odbor informačných technológií poskytuje a zabezpečuje servis pre informačné a komunikačné technológie využívané v organizácii.

  • Zameriava sa na správu počítačových sietí, serverov a pracovných staníc, inštalácia a technická podpora softvéru pre pracovné stanice a servery a ich konfigurácie
  • Konfigurácia a údržba hardwéru, Špecifikácie nových informačných systémov pri nákupe novej výpočtovej techniky, resp. pri výmene opotrebovanej a zastaranej techniky, správa informačných systémov
  • Správa zabezpečenia pracovných staníc a serverov (pred útokmi vírusov a malware všeobecne)
  • Evidencia a podpora pre mobilné telefóny a dátové karty (mobilný internet) využívané v rámci celého NPPC