Aktuality

Kalkulačka na výpočet pomoci poskytnutej v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

| 28-11-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ako poskytovateľ a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ako vykonávateľ pripravuje cielenú pomoc pre subjekty poľnohospodárskej prvovýroby rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v rámci schémy štátnej pomoci.

Výzva bude vyhlásená v prvej dekáde decembra 2022.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v rámci príprav na realizáciu schémy štátnej pomoci vypracovalo pre potenciálnych žiadateľov INFORMATÍVNU KALKULAČKU, ktorá umožňuje vypočítať indikatívnu výšku pomoci na základe vstupných údajov zadaných žiadateľom.

Kalkulačka má výlučne orientačný charakter. Presný výpočet, ktorý zohľadňuje individuálne odlišnosti v žiadosti o poskytnutie pomoci, je výsledkom osobitného procesu, ktorý sa začína podaním žiadosti o pomoc a končí podpísaním zmluvy o poskytnutí pomoci. Orientačná suma vypočítaná pomocou tejto kalkulačky, sa preto nemusí zhodovať so sumou vypočítanou Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom.

Zároveň zverejňujeme zoznam vyžadovaných príloh, ktoré budú súčasťou žiadosti, z dôvodu aby potenciálni žiadatelia mali dostatok času na ich zabezpečenie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Indikatívna kalkulačka

Zoznam povinných príloh