Aktuality

Publikácia zaradená medzi Top Stories

| 28-09-2022

EuroFIR AISBL - medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Bruseli zaradila vydanie Kirgizských potravinových tabuliek na svojom webovom sídle medzi Top Stories | News v roku 2022: https://www.eurofir.org/1st-kyrgyz-food-composition-tables/. Na príprave a vydaní tejto publikácie sa podieľala aj pracovníčka Potravinovej banky dát z NPPC-VÚP.