Aktuality

HOVORME O JEDLE 2021

| 01-10-2021

Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom na území Slovenskej republiky. Pracovníci NPPC-VÚP sa deviaty rok ako odborní hodnotitelia podieľajú na úspešnom priebehu tohto súťažno-vzdelávacieho projektu.

Počas IX. ročníka HOVORME O JEDLE sú pripravené tieto aktivity::

1. súťažno-vzdelávacia aktivita HOVORME O JEDLE + súťaž pre školské jedálne
2. výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE
3. literárna súťaž NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM
4. fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA

Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Všetky informácie o projekte TU

Plagát HOVORME O JEDLE 2021