Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady NPPC

| 24-09-2021

Vedecká rada NPPC je poradným orgánom generálneho riaditeľa. Tvoria ju poprední odborníci z radov pracovníkov NPPC, odborníci z iných domácich organizácií a zahraniční členovia.

Foto zo zasadnutia – TU