Aktuality

Potraviny vs Covid

| 22-09-2021

Jedinečným príspevkom NPPC-VÚP k riešeniu situácie vyvolanej pandémiou COVID 19 je práca na troch významných projektoch zameraných na problematiku COVID 19.

Na rozdiel od zdravotníkov sa zameriavame v našich projektoch na vývoj nových potravín s potenciálnym preventívnym účinkom voči COVID 19 a všeobecne vírusovým ochoreniam.

Výskum je zameraný na identifikáciu prírodných látok s predpokladaným preventívnym účinkom .

Prvý, čisto vedecký projekt zameraný na identifikáciu aktívnych látok a metódy hodnotenia antivirálneho účinku je riešený v spolupráci s UCM Trnava.

Druhý projekt koordinovaný spoločnosťou Sitnopharma je zameraný na farmaceutický potenciál prírodných látok.

Tretí projekt je v réžii NPPC a je zameraný na vývoj potravín s potencionálne preventívnym antivirálnym účinkom, definovanie požiadaviek na zabezpečenie výživy obyvateľstva v krízových situáciách vyvolaných pandémiou a vytvorenie modelov pre potreby krízového manažmentu výživy na úrovni regiónov a štátu v podmienkach pandémie.