Aktuality

NPPC pokračuje v spolupráci so Srbskom

| 20-09-2021

Dlhoročná spolupráca našich výskumníkov s krajanmi v Srbsku, ktorá začala už v r. 2006-2007 pokračuje aj v súčasnosti.

NPPC je garantom projektu rozvojovej pomoci pre Srbsko "Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EÚ a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine" ktorý realizujeme v spolupráci s včelárskymi združeniami  vo Vojvodine.  Projekt je financovaný MZV EZ SR.

Úvodný seminár projektu sa uskutočnil za účasti pracovníkov z Výskumného ústavu potravinárskeho v Báčskom Novom Sele 17.9.2021 .

Zároveň 18. 9. 2021 sa uskutočnilo stretnutie  odborného garanta projektu doc. Ing. Stanislava Šilhára, CSc., s predsedom združenia včelárov Srbska, predsedom združenia včelárov Vojvodiny, predstaviteľmi združenia Včelia klinika a združenia včelárov Báču .

Veríme, že tak ako naše predchádzajúce aktivity, aj táto prispeje na rozvoj regiónu a podpore vzájomnosti našich krajanov.