Aktuality

Oznam o konaní verejného odpočtu Výročnej správy NPPC za rok 2020

| 26-05-2021

Termín konania verejného odpočtu:  28. máj 2021 (piatok)

Miesto a  spôsob konania: na webovom sídle NPPC sú zverejnené elektronické dokumenty

Časový harmonogram odpočtu:
Začiatok: 10,00 hod.
Predpokladané ukončenie: 11,00 hod.

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu: nppc@nppc.sk. Otázky budú zodpovedané v čase trvania verejného odpočtu. Ak po uplynutí určeného časového limitu zostanú nezodpovedané otázky, zašle NPPC resp. MPaRV SR odpovede v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výročnú správu NPPC za rok 2020 nájdete TU

Prezentáciu hlavných bodov Výročnej správy NPPC za rok 2020 nájdete TU

Stanovisko MPRV SR nájdete TU