Aktuality

Ústavný seminár - pozvánka

| 19-06-2020

Prednášky:            

1. Ing. Filip Dimitrov – Ing. Mária Kopuncová – Ing. Jana Sádecká, PhD. – 
    Ing. Emil Kolek, PhD. – Ing. Ján Durec: Vplyv spracovania a
    skladovania na stabilitu arómy pomarančovej šťavy


2. Ing. Jana Sádecká, PhD. – Ing. Mária Kopuncová – Ing. Emil Kolek, PhD.:
    Arómové profily slovenskej bryndze z priemyselnej a remeselnej
    produkcie


3. Mgr. Zuzana Rešková, PhD. – Mgr. Adriana Véghová, PhD. – Ing. Eva
    Kaclíková, CSc.: Využitie molekulárno-biologických typizačných
    metód pri sledovaní Listeria monocytogenes vo výrobných
    prevádzkach


Vstup na seminár je možný pri dodržaní  všetkých usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia nebezpečného vírusu COVID-19 (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, dodržanie rozostupu 2 m medzi osobami).

Pred konaním seminára, prosíme, overte si aktuálnosť jeho konania.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)