Aktuality

Ústavný seminár - pozvánka

| 27-05-2020

Prednášky:            

1. Ing. Elena Belajová: Výskyt mykotoxínov v detských výživách slovenskej produkcie

2. Ing. Janka Koreňová, PhD. – Mgr. Tereza Cabicarová, PhD. – RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.: Moldavská bryndza

3. Ing. Jana Minarovičová, PhD. – Mgr. Adriana Véghová, PhD. - Ing. Eva Kaclíková, CSc.: Nekultivačná detekcia Listeria monocytogenes v syroch s využitím imunoseparácie

Vstup na seminár je možný pri dodržaní  všetkých usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia nebezpečného vírusu COVID-19 (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, dodržanie rozostupu 2 m medzi osobami).

Pred konaním seminára, prosíme, overte si aktuálnosť jeho konania.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)