Aktuality

Pracovníci NPPC-VÚP si prevzali certifikát na poradenstvo

| 01-10-2019

V dňoch 25. až 27.9.2019 sa v Selenči (Srbsko) konalo stretnutie projektového tímu, na ktorom si pracovníci NPPC-VÚP prevzali certifikát umožňujúci vykonávanie odborného poradenstva v rámci projektu "Inovácie v eko potravinárskych systémoch pre udržateľnú produkciu a bezpečné životné prostredie" financovaného z prostriedkov Višegrádskeho fondu (InoEcoModel, ID: 21910376).

NPPC-VÚP je partnerom tohto projektu zameraného na inovácie v oblasti produkcie a spracovania eko potravín. Do projektu sú zapojení aj partneri zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny.

V rámci neho sa v NPPC-VÚP bude konať stretnutie desiatky mladých farmárov zo Srbska a Chorvátska a budú sa školiť v používaní moderných metód pri spracovaní vlastnej eko produkcie tak, aby mohli svojími výrobkami uspieť na národnom aj medzinárodnom trhu.
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)