Aktuality

Výživové údaje v praxi

| 13-06-2019

Seminár bol určený pre širokú odbornú i laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku výživových údajov a to z oboch pohľadov - či už zo strany výrobcu, ktorý je povinný označovať výživové údaje, tak aj zo strany spotrebiteľa, aby lepšie porozumel obsahu etikiet a tým pádom bol schopný vykonať správne rozhodnutie pri výbere zdravších a kvalitnejších potravín.

Po krátkom príhovore riaditeľa NPPC - Výskumného ústavu potravinárskeho Ing. Martina Polovku, PhD. nasledovali príspevky Ing. Anny Giertlovej a RNDr. Lenky Bartošovej, PhD. na témy:

  • Čo nám hovoria etikety?
  • Porovnanie výživovej hodnoty niektorých druhov potravín
  • Vznik nepresností pri výpočte energetickej hodnoty potravín
  • Vplyv niektorých živín na výpočet energetickej hodnoty

Prítomní hostia ocenili organizovanie takéhoto podujatia, a podobné aktivity by uvítali aj v budúcnosti. Počas diskusie najviac zarezonovala  potreba získania údajov o obsahu živín v potravinách dostupných na našom trhu, pričom je dôležité podotknúť, že na trhu s potravinami je veľké množstvo nových produktov, medzinárodný trh s potravinami silnie a menia sa stravovacie návyky obyvateľstva. Na zloženie potravín má vplyv viacero faktorov, pričom jedným z nich sú aj klimatické zmeny, ktorých vplyv na zloženie potravín predstavuje nový trend v oblasti výskumu.