Aktuality

Výskumom a inováciami prispieť k efektívnemu a udržateľnému využívaniu krajiny a zlepšeniu kvality života

| 14-03-2019

Cieľom stretnutia bolo:

 • stretnutie zástupcov poľnohospodárstva, potravinárstva a výskumných ústavov NPPC;
 • prezentácia výsledkov vedy a výskumu NPPC, národné a medzinárodné postavenie;
 • predstavenie aktivít NPPC smerom k technologickému transferu a inováciám;
 • vytváranie podmienok pre vzájomnú spoluprácu podnikateľského prostredia a NPPC;
 • efektívny verejný dialóg o potrebe výskumu, inovácií v agrosektore;
 • diskusia o implementácii výsledkov vedy a výskumu do strategických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovacom období 2020-2027 a synergii programov.

  Pozvánka a program - TU

  Prezentácie - TU

  Fotografie - TU