Aktuality

Agrofilm 2018

| 01-10-2018

 

Cieľom a poslaním tohto odborného festivalu je informovať, podnecovať a šíriť poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, lesníctva, vodného hospodárstva, ekológie, problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany a revitalizácie prírodných zdrojov zabezpečujúcich potravinovú dostatočnosť a bezpečnosť i zdravé životné prostredie, kultúrnu krajinu a zvyšovanie kvality života ľudí.  Agrofilm sa postupne vypracoval na vo svete ojedinelé podujatie v danom tematickom zameraní.

Súčasťou festivalu sa stali sprievodné podujatia - odborné diskusné fóra, prednášky s ukážkami výroby produktov a ich ochutnávkami, predajné farmárske trhy s ponukou jedninečných lokálnych produktov, ako aj výstavy tvorby popredných umelcov Slovenska, prezentujúce našu kultúru pred širokou, aj zahraničnou verejnosťou zúčastňujúcou sa na Agrofilme pod názvom Stretnutie vedy a umenia.

www.agrofilm.sk

Fotogaléria tu