Aktuality

FAPAS Certifikát o účasti v teste spôsobilosti na akrylamid

| 24-09-2018


Certifikát vydala akreditovaná spoločnosť FAPAS® v súlade s Medzinárodným harmonizovaným protokolom pre skúšky spôsobilosti analytických laboratórií ISO/IEC 17043:2010. Týmto je laboratórium NPPC VÚP oprávnené vykonávať analýzy akrylamidu podľa Prílohy III., čl. II., ods. 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2158 z 20.11.2017, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách.
 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)