Aktuality

Školenie „Dokumentácia údajov o zložení potravín"

| 25-07-2018

V rámci školenia bola účastníčkam zabezpečená exkurzia po NPPC-VÚP. Počas školenia bol zrealizovaný informačný seminár s prednáškami hostí z Albánska a Kirgizska.