Aktuality

Registrácie chránených označení – MAREC 2008

| 31-03-2008

Nariadenie Komisie (ES) č. 284/2008 z 27. marca 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú:

Lingot du Nord (CHZO) - Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované - Francúzsko

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO) - Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované - Taliansko

Marrone di Roccadaspide (CHZO) - Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované - Taliansko