Aktuality

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 318/2012-820/MPRV SR

| 18-12-2013

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 318/2012-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a
Výskumným ústavom potravinárskym

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)