Aktuality

Deň otvorených dverí Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu (CEPV)

| 12-03-2012

Dňa 27.2.2012 Výskumný ústav potravinársky ako člen a koordinátor CEPV zorganizoval deň otvorených dverí pre odbornú verejnosť a potravinársku výrobnú prax. Cieľom akcie bolo  v prvom rade nadviazanie kontaktov s možnosťou budúcej spolupráce v rámci výskumných projektov či riešenia aktuálnych otázok technológie výroby a spracovania potravín.

 

Dňa otvorených dverí sa celkovo zúčastnilo 49 účastníkov z univerzít, výskumných či kontrolných inštitúcií a výrobcov potravín. Výsledkom okrúhleho stola bol záujem o budúcu spoluprácu formou projektov dvoch zúčastnených organizácií.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)