Aktuality

Školenie o dokumentácií dát pre potravinové databázy v Užhorode

| 28-11-2011

V dňoch 11 – 14. októbra 2010 sa uskutočnilo školenie o dokumentácií dát pre potravinové databázy na Užhorodskej národnej univerzite (Ukrajina) pre 18 pracovníkov z oblasti medicíny, výživy, školstva a potravinárskeho priemyslu. Cieľom tohto školenia bolo oboznámiť účastníkov o tvorbe a využití potravinových databáz, ktoré sú nevyhnutné na hodnotenie nutričného príjmu jednotlivca, ako aj na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Dôležitou súčasťou školenia bola dokumentácia dát o nutričnom zložení potravín pomocou programu na zber dát, ktorý sa vytvára v spolupráci s programátormi na PBD VÚP v súlade s požiadavkami projektu EuroFIR. Toto školenie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore MPRV SR v rámci úlohy: Oficiálna rozvojová pomoc – záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu. Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy v oblasti potravinových databáz.