Aktuality

Úspech našich pracovníkov na medzinárodnom kongrese FLOUR-BREAD 11 v Opatií

| 23-11-2011

K úspechom vedeckých pracovníkov VÚP pribudlo ďalšie ocenenie: 2. miesto v súťaži o najlepšiu posterovú prezentáciu, ktorú získala Ing. Jana Sádecká, PhD. za príspevok s názvom „Sensory properties of bread in relation to effect of bread improvers on acrylamide content“, autorov: J. Sádecká, M. Suhaj, K. Kukurová, Z. Ciesarová, L. Marková, R. Belková a I. Ostrovský. Ocenená práca bola prezentovaná na 6. medzinárodnom kongrese FLOUR-BREAD ´11, ktorý sa konal 12. - 14. októbra 2011 v chorvátskom prístavnom meste Opatija. Úspech je o to cennejší, že na spomínanom vedeckom fóre bolo prezentovaných 88 odborných posterov, ocenené boli však len 3 z nich. Výskumná téma, viažuca sa k úspešnej posterovej prezentácii, sa realizuje na Oddelení chémie a analýzy potravín, špičkovom pracovisku VÚP Bratislava, k čomu nemalou mierou prispela jednak podpora zo štrukturálnych fondov EÚ cez budovanie centier excelentnosti v rámci projektu ITMS 26240220050, ako aj podpora APVV prostredníctvom kontraktu VMSP-P-0089-09.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)