Aktuality

Ďalší medzinárodný úspech našich mladých vedeckovýskumných pracovníkov

| 04-02-2011

 

 Systematický prístup k problematike štúdia vzniku a eliminácie karcinogénnych látok     v potravinách prináša našej organizácii medzinárodné úspechy. Ako vyplýva z priložených ocenení, naša organizácia dokazuje svoju konkurencie schopnosť v tejto oblasti aj na medzinárodnom poli, čo je významný prvok i pre budúce personálne zabezpečenie v oblasti bezpečnosti potravín v SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)