Aktuality

Školenie o dokumentácií dát pre potravinové databázy v Kazachstane

| 02-12-2010

V dňoch 8 – 11. novembra 2010 pracovníčky, Ing. Monika Morochovičová a Ing. Anna Turzová, Potravinovej banky dát vo Výskumnom ústave potravinárskom (PBD VÚP) zrealizovali odborné školenie na dokumentáciu dát pre potravinové databázy pre 11 vedeckých pracovníkov Kazašskej akadémie výživy v Almaty (Kazachstan). Cieľom tohto školenia bolo oboznámiť účastníkov o tvorbe a využití potravinových databáz, ktoré sú nevyhnutné na formulovanie národných programov výživy, vyhodnocovanie zdravotného statusu populácie, formulovanie stravovacích modelov a i. Dôležitou súčasťou školenia bola dokumentácia dát o nutričnom zložení potravín pomocou formuláru, ktorý bol vytvorený PBD VÚP v súlade s požiadavkami projektu EuroFIR.  PBD VÚP, už niekoľko rokov v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, s podporou MPRV SR a v koordinácii MZV SR, podporuje aktivity budovania a praktického využitia potravinových databáz v regióne strednej a východnej Európy a strednej Ázie.

 

Táto úloha je riešená ako Podprogram MPRV SR v koordinácii MZV SR ako súčasť medzirezortného programu. Oficiálna rozvojová pomoc – záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu. Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy v oblasti potravinových databáz.