Aktuality

7. ročník Súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu

| 22-10-2010

Výskumný ústav potravinársky organizuje 7. ročník Súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu

 

Z poverenia predsedu Odboru potravinárstva a výživy obyvateľstva (OPVžO) SAPV, Doc. MUDr. Iga Kajabu, PhD., Výskumný ústav potravinársky organizuje 7. ročník Súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu. Súťaž vyhlásila dňa 8.6.2010 Slovenská agentúra pôdohospodárskych vied.

 

Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách:

1. CENA SAPV PRE NAJLEPŠIE PRÁCE S VEDECKÝM PRÍNOSOM

2. CENA SAPV PRE NAJLEPŠIE PRÁCE S PREUKÁZANÝM REALIZAČNÝM PRÍNOSOM

 

Do súťaže sa môže prihlásiť každý mladý vedecký pracovník do veku 35 rokov z univerzít, SAV a rezortných výskumných ústavov. Svoje práce spolu so žiadosťou zasielajte elektronicky na adresu: matulova@vup.sk. Termín odovzdania súťažných prác je 8.12.2010. Výberové kolo sa uskutoční formou obhajoby jednotlivých prác dňa 13.12.2010 vo Výskumnom ústave potravinárskom so začiatkom o 9:00 hod.

 

Prihlásená práca musí byť tematicky zameraná na oblasť pôsobnosti SAPV. Práca musí byť publikovaná v roku vyhlásenia súťaže alebo v predchádzajúcom roku v domácom, resp. zahraničnom vedeckom časopise. Pri jej prihlasovaní musí byť k nej priložený separátny výtlačok z vedeckého časopisu, v ktorom bola práca publikovaná.