Aktuality

Výstava CENTIER EXCELENTNOSTI VO VÝSKUME A VÝVOJI

| 09-11-2009

 

V dňoch 5. - 8. novembra 2009 prebiehala v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava, v náväznosti na Týždeň vedy a techniky na Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva SR, výstava CENTIER EXCELENTNOSTI VO VÝSKUME A VÝVOJI . Výstavy sa zúčastnil aj Výskumný ústav potravinársky s projektom centra excelentnosti Vybudovanie „HiTech“ centra pre výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti kontaminantov v potravinách“. Zúčastnená verejnosť prejavila záujem hlavne o oblasť možnosti eliminácie a kontroly rizikových faktorov v potravinách, odporúčaní správneho stravovania sa a informácie súvisiace s potravinovou pyramídou, profilom organizácie a výsledkami jej vedeckovýskumnej činnosti.

Prezentovaná bola aj edičná činnosť ústavu v podobe vedeckého časopisu „Journal of Food and Nutrition Research“.