Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
Por.č. Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 946/S/2006 Radovan Vargic, Bratislava Zmluva o dielo 11 617,87 MPRV SR VÚP, Bratislava 17.7.2006 31.12.2006
2 947/S/2006 Radovan Vargic, Bratislava Zmluva o dielo 4 979,08 MPRV SR VÚP, Bratislava 17.7.2006 31.12.2006
3 1295/S/2006 Joseph Peter Minns – U CAN, Bratislava Zmluva o dielo 2 150,96 MPRV SR VÚP, Bratislava 26.9.2006 14.12.2006
4 1634/S/2006 FORMAT, Bratislava Zmluva o dielo 5 297,74 MPRV SR VÚP, Bratislava 1.1.2007 21.12.2007
5 1723/S/2006 Sláčikové kvarteto Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, Svidník Zmluva o dielo 531,1 MPRV SR VÚP, Bratislava 27.10.2006 27.10.2006
6 327/S/2007 Radovan Vargic, Bratislava Zmluva o dielo 4 979,08 MPRV SR VÚP, Bratislava 27.2.2007 31.12.2007
7 351/S/2007 Peter Tlčimuka, Bratislava Zmluva o dielo 2 359,52 MPRV SR VÚP, Bratislava 1.2.2007 31.12.2007
8 527/S/2007 Mgr. Tatiana Čupková, Modra Zmluva o výučbe anglického jazyka - Modra 13,27 MPRV SR VÚP, Bratislava 1.3.2007 30.6.2007 Za vyučovaciu hodinu
9 567/S/2007 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Bratislava Zmluva o dielo 1 991,63 MPRV SR VÚP, Bratislava 1.3.2007 31.12.2008
10 1233/S/2007 Hermes LabSystem, Bratislava Kúpna zmluva 149 289,30 MPRV SR VÚP, Bratislava 10.8.2007 2.11.2007
11 1435/S/2007 Mgr. Tatiana Čupková, Modra Zmluva o výučbe anglického jazyka - Modra 13,27 MPRV SR VÚP, Bratislava 1.9.2007 30.6.2008 Za vyučovaciu hodinu
12 1588/S/2007 Store Media, s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí reklamných služieb 25 966,37 MPRV SR VÚP, Bratislava 1.11.2007 21.12.2007
13 1613/S/2007 GUARD&MD s.r.o., Bratislava Zmluva pre poskytovanie bezpečnostných služieb 4,34 MPRV SR VÚP, Bratislava 1.12.2007 Doba neurčitá Vypovedaná v decemberi 2008
14 1813/S/2007 VERTICALIS s.r.o., Pezinok Zmluva o dielo 1 659,03 MPRV SR VÚP, Bratislava 3.10.2007 30.10.2007
15 290/S/2008 PRAGOLAB spol. s r.o., Bratislava Kúpna zmluva 6 236,60 MPRV SR VÚP, Bratislava 20.2.2008 26.3.2008
16 80/S/2009 Agroinštitút Nitra Kúpna zmluva 133,32 MPRV SR VÚP, Bratislava 17.12.2008 1.1.2009
17 490/S/2007 BATEA – STAV, s.r.o., Pezinok Zmluva o dielo 50 451,73 MPRV SR VÚP, Bratislava 1.4.2007 30.7.2007
18 1650/S/2007 RNP s.r.o., Rožňava Zmluva o dielo 25 575,16 MPRV SR VÚP, Bratislava 21.11.2007 7.12.2007
19 1651/S/2007 ROZETA s.r.o., Banská bystrica Zmluva o dielo 10 842,95 MPRV SR VÚP, Bratislava 21.11.2007 20.12.2007
20 1694/S/2007 ENTERPRISE s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o dielo 16 116,31 MPRV SR VÚP, Bratislava 12.11.2007 23.12.2007