Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
Por.č. Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 438/S/2007 Štefan Both, Baloň Zmluva o dielo 232,35 mesačne 166 mesačne MPRV SR VÚP, Bratislava 1.3.2007 31.12.2010 Zmluvné podmienky upravené z 232,35 na 166 Eur mesačne Zmluva vypovedaná 1.8.2010
2 1417/S/2009 FORMAT, Bratislava Zmluva o dielo 6 000 6 000 MPRV SR VÚP, Bratislava 1.1.2010 31.12.2010
3 135/S/2010 BSP GROUP Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 6 600 3 000 MPRV SR VÚP, Bratislava 3.2.2010 31.12.2010
4 689/S/2010 Hermes LabSystem, Bratislava Kúpna zmluva 331 415 MPRV SR VÚP, Bratislava 3.5.2010 3.8.2010 85% financované z ASFEU a 15 % SR
5 908/S/2010 AMEDIS s.r.o., Piešťany Kúpna zmluva 59 721,34 MPRV SR VÚP, Bratislava 10.6.2010 29.7.2010 85% financované z ASFEU a 15 % SR
6 258/S/2010 Ing. Ondrej Porubský, Bardejov Zmluva o dielo 1 500 MPRV SR VÚP, Bratislava 26.2.2010 31.7.2010
7 259/S/2010 Ing.Vladimír Dubivský, Bardejov Zmluva o dielo 1 500 MPRV SR VÚP, Bratislava 26.2.2010 31.7.2010
8 1064/S/2010 Lucia Farkašová, LIFAR, s.r.o. Zmluva o dielo 13 196,50 13 196,50 MPRV SR VÚP, Bratislava 6.7.2010 31.7.2010 Pôvodná cena 6 5983,25 € bola dodatkom č. 1 upravená na 13 196,50 €
9 1194/S/2010 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Zmluva č. 6109093 768,07 768,07 MPRV SR VÚP, Bratislava 30.7.2010 22.8.2010
10 108/Z/2010 Mgr. art. Miroslav Morochovič Zmluva o dielo 1 150 1 150 MPRV SR VÚP, Bratislava 25.10.2010 12.11.2010
11 392/S/2010 Mesto Modra Dohoda o množstvovom zbere za rok 2010 2 516,8 1 258,4 MPRV SR VÚP, Bratislava 26.3.2010 31.12.2010
12 1248/S/2010 HERMES LabSystems, s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 37 583,80 37 583,80 MPRV SR VÚP, Bratislava 5.8.2010 16.9.2010 Financované 85% z ASF EÚ, 15% ŠR
13 1249/S/2010 ECOTEST, s.r.o., Topoľčany Kúpna zmluva 40 424,10 40 424,10 MPRV SR VÚP, Bratislava 5.8.2010 16.9.2010 Financované 85% z ASF EÚ, 15% ŠR
14 1260/S/2010 ECOTEST, s.r.o., Topoľčany Kúpna zmluva 41 364,40 41 364,40 MPRV SR VÚP, Bratislava 5.8.2010 16.9.2010 Financované 85% z ASF EÚ, 15% ŠR
15 1092/S/2010 BSP GROUP, a.s., Bratislava Servisná zmluva 141,66 jednorázovo + 238 mesačne 141,66 jednorázovo + 238 mesačne MPRV SR VÚP, Bratislava 14.7.2010 31.12.2011
16 240/S/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik Zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služby 1 777,90 618,80 MPRV SR VÚP, Bratislava 9.3.2009 Doba neurčitá
17 ZoD/1/2009 Štefan Both, Baloň Zmluva o dielo 154,70 mesačne 154,70 mesačne MPRV SR VÚP, Bratislava 19.10.2010 31.12.2012 Zmluva ukončená 31.8.2010
18 377/S/2008 OLO, a.s., Bratislava Zmluva o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia 1,19 1,19 MPRV SR VÚP, Bratislava 1.4.2008 Doba neurčitá Jednotková cena
19 192/S/2007 CD icon Bratislava Zmluva o pripojení 809,76 mesačne + 21 259,44 jednorázová platba 809,76 mesačne MPRV SR VÚP, Bratislava 30.1.2007 Doba neurčitá Zmena obchodného mena poskytovateľa z CD icon na RadioLan
20 206/S/2010 RadioLan Bratislava Zmluva o pripojení 769,93 mesačne 769,93 mesačne MPRV SR VÚP, Bratislava 28.2.2010 Doba neurčitá