English

Aktuality

bulletFAPAS CERTIFIKÁT O ÚČASTI V TESTE SPÔSOBILOSTI NA AKRYLAMID | 24-09-2018

Foto
NPPC Výskumný ústav potravinársky sa úspešne zúčastnil skúšky spôsobilosti na vykonávanie analýzy akrylamidu v sušienkach – Food Chemistry Proficiency Test 3084. Certifikát vydala akreditovaná spoločnosť FAPAS® v súlade s Medzinárodným harmonizovaným protokolom pre skúšky spôsobilosti analytických laboratórií ISO/IEC 17043:2010. Týmto je laboratórium NPPC VÚP oprávnené vykonávať analýzy akrylamidu podľa Prílohy III., čl. II., ods. 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2158 z 20.11.2017, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách.

viac informácií...


bulletÚstavný seminár - pozvánka | 17-09-2018

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 21. septembra 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Ing. Blanka Tobolková, PhD. – Ing. Elena Belajová:
Vliv technologického zpracování na vybrané parametry dětských výživ

Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.:
Predstavenie projektu APVV-17-0212 „Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového
a ich uplatnenie vo funkčných potravinách“
viac informácií...


bulletNPPC-VÚP získalo významné ocenenie na výstave Agrokomplex 2018 | 12-09-2018

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila NPPC-VÚP ocenenie Zlatý kosák za oblasť výskumu a vývoja.
viac informácií...


bulletŠkolenie - Dokumentácia údajov o zložení potravín | 25-07-2018

školenie
V dňoch 25. – 28. júna 2018 sa konalo školenie Dokumentácia údajov o zložení potravín . Školenia sa zúčastnili reprezentantky z Albánska a Kirgizska. Školenie pozostávalo z teoretickej časti (prezentácie o údajoch o zložení potravín a ich dokumentácii) a z praktickej časti.

viac informácií...


bulletPredstavenie zámerov projektu EVS „Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov“ | 24-07-2018

V stredu 18.7.2018 sa v kongresovej sále NPPC uskutočnilo stretnutie, na ktorom boli predstavené témy zámeru národného projektu „Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov.“

viac informácií...


bulletCenník analýz 2018, ponukové balíky analýz pre bioaktívne látky a kontaminanty a cenník produktov a služieb Potravinovej banky dát | 19-07-2018

NPPC-VÚP ponúka svoje služby širokej odbornej i laickej verejnosti. Od r. 2018 sme pre skvalitnenie a sprístupnenie služieb zaviedli aj tz. balíčky služieb na niektoré analyzované parametre v ktorých zákazník dostane okrem analytického výsledku aj servis v podobe poradenstva resp. konzultácie.

viac informácií...


bulletPozvánka + Aktualizovaný plán ústavných seminárov 2018 | 19-06-2018

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 29. júna 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednáška:
Ing. Eva Kaclíková, CSc. - Ing. Jana Minarovičová, PhD.: Listeria monocytogenes - patogén schopný prežívať v potravinárskych prevádzkach

viac informácií...


bulletSympózium „Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR“ | 06-06-2018

Foto
Dňa 1.6.2018 sa v Bratislave konalo odborné sympózium „Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR“ pri príležitosti osláv 100.-ho výročia založenia ČSR. Sympózium sa konalo pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej.

viac informácií...


bulletÚspešné projekty APVV | 31-05-2018

Dva projekty, ktoré v období rokov 2013 - 2016 realizoval NPPC-VÚP, boli Radou agentúry APVV ocenené. Projekt APVV-0498-12 „Štúdium genómovej variability Listeria monocytogenes so zameraním na kmene schopné prežívať v potravinárskych prevádzkach vyhodnotila Rada agentúry pre prírodné vedy ako projekt riešený na dobrej úrovni a projekt APVV-0344-12 „Charakterizácia bakteriálnych spoločenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód“ Rada agentúry pre pôdohospodárske vedy vyhodnotila ako projekt riešený na vynikajúcej úrovni.

viac informácií...


bulletOdpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2017 | 25-05-2018

Dňa 24.05.2018 sa v Bratislave uskutočnil verejný odpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2017.

viac informácií...