English

Organizačná štruktúra

Skupina hygieny, mikrobiológie a biotechnológií

Ponuka služieb v oblasti hygieny pre potravinárskych výrobcov, predajcov, dovozcov a spotrebiteľov

1. Monitoring hygieny a sanitácie v potravinárskych výrobniach

  • posúdenie účinnosti dezinfekcie povrchov výrobných zariadení, prevádzky, skladov a pracovných nástrojov kultivačnými mikrobiologickými metódami
  • posúdenie hygieny ovzdušia - monitoring vzdušného spádu
  • poradenstvo o možnostiach samostatného rýchleho monitoringu hygieny výroby enzymatickými a bioluminiscenčnými metódami

2. Mikrobiologická analýza podľa platných STN ISO noriem a požiadaviek Potravinového kódexu SR (skúšky nie sú akreditované)

  • mikrobiologická analýza základných surovín
  • mikrobiologická analýza hotových výrobkov

3. Predikcia mikrobiologickej bezpečnosti výrobkov

  • definovanie doby minimálnej trvanlivosti (dátumu spotreby)
  • definovanie správnej teploty skladovania

Kontakt: Ing. Janka Koreňová, PhD.
Tel: 02/502 37 056


<-- SPÄŤ