English

Aktuality

bulletVystúpenie riaditeľa NPPC - VÚP v televízii TA3 na tému EUROPROJEKTY VÚP | 12-11-2014

Riaditeľ NPPC - VÚP Doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. informoval v relácii EUROSKOP o úspešnom zapojení ústavu do projektov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.
viac informácií...


bulletTýždeň vedy a techniky | 31-10-2014

viac informácií...


bulletVzdelávacia aktivita: "Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín" | 16-10-2014

NPPC – VÚP Bratislava realizuje v mesiacoch november 2014 – december 2014 vzdelávaciu aktivitu „Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín“
viac informácií...


bulletNPPC-VÚP je garantom súťažno-vzdelávacej aktivity "Hovorme o jedle" | 02-10-2014

viac informácií...


bulletKontrakt č. 165/2014-310/MPRV SR | 24-09-2014

Kontrakt č. 165/2014-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2014, ktorý nahrádza Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym na rok 2014
viac informácií...


bulletDodatok č. 2 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR | 24-09-2014

Dodatok č. 2
viac informácií...


bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR | 24-09-2014

Dodatok č. 1
viac informácií...


bulletSemináre „Legislatíva a pravidlá výroby potravín a ich priameho predaja v slovensko- maďarskom pohraničí“ | 14-08-2014

viac informácií...


bulletPonuka kurzov - 1. ročník grantovej schémy TESCO | 14-08-2014

Nadácia Tesco vyhlásila pod záštitou NPPC 1. ročník grantovej schémy Tesco zameranej na podporu slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín.

viac informácií...


bulletPracovníci NPPC-VÚP v Televíznych novinách Markízy | 24-07-2014

Naši pracovníci sa v reportáži vyjadrujú k téme funkčné potraviny
viac informácií...