English

Aktuality

bulletTrápi vás akrylamid vo vašich potravinových výrobkoch? | 23-04-2018
V novembri 2017 bolo prijaté Nariadenie Európskej komisie č. 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách. V súvislosti s implementáciou nariadenia sme pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pripravili ponuku služieb, ktorá zahŕňa poradenstvo a možnosť analýz akrylamidu a jeho prekurzorov.
viac informácií...

bulletCenník - Licencia na softvér Alimenta a databázu | 14-02-2018
ALIMENTA je nutričný softvér, ktorý slúži ako moderná elektronická forma potravinových tabuliek. Umožňuje výpočet výživových hodnôt a energetickej hodnoty potravinárskych výrobkov, pokrmov a jedál, zohľadňujúci nutričné a hmotnostné straty.

viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 29-01-2018
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 02. februára 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – Ing. Martin Polovka, PhD. – Ing. Zuzana Nouzovská – doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.: Potravinársky výskum – Doména, Národný projekt, Štátne programy, Horizont 2020, očakávané výzvy

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc. – Ing. Janka Koreňová, PhD.: Porovnanie kvalitatívnych ukazovateľov slovenskej a poľskej bryndze
viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 24-11-2017
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 01. decembra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Ing. Danka Šalgovičová – Ing. Angela Světlíková: Strategické partnerstvo na kvalitu dát (pilotný projekt) Grant GP/EFSA/DATA/2016/01 – GA
Ing. Katarína Ženišová, PhD. – RNDr. Ľubica Piknová, PhD.: Nové poznatky o charakterizácii bakteriálnych spoločenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód

viac informácií...

bulletNové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 2/2017 | 30-10-2017
Trendy v potravinárstve 2/2017 prinášajú sériu odborných článkov zameraných
na prezentáciu zaujímavých výsledkov moderného potravinárskeho výskumu
na Slovensku, informácie o riešených projektoch a ďalšie informácie pre širokú odbornú i laickú verejnosť.
viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 23-10-2017
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 27. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – Ing. Eugen Kiss – Ing. Marek Kunštek a kol.: Význam inovácií pre rozvoj výroby farmárskych potravín v SR /Naše miesto v ňom/


viac informácií...

bulletPlán Ústavných seminárov na rok 2017 | 04-10-2017
Pozývame Vás na ÚStavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 13. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.: Predstavujeme projekt APVV DS-2016-0020 Dunajská stratégia: Spolupráca pri výskume a vývoji potravín obohatených rakytníkom

Ing. Kristína Kukurová, PhD. - Ing. Zuzana Ciesarová, CSc. – Ing. Viera Jelemenská: Tvorba procesných kontaminantov počas tepelného spracovania nových druhov cereálnych výrobkov s obsahom rakytníka rešetliakového

dr. Gabriela Zięć (Agricultural University in Cracow, Faculty of Food Technology): Quality and Nutritional Value of Gluten Free Breads Supplementation - Summary of Studies in Slovakia

viac informácií...

bulletNPPC v spolupráci s Nadáciou Tesco a pod záštitou MPRV SR realizuje 4. ročník grantovej schémy "Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie". | 27-09-2017
Cieľom projektu je zlepšiť pripravenosť slovenských farmárov, producentov a spracovateľov potravín a pomôcť im stať sa úspešným dodávateľom pre obchod.
viac informácií...

bulletPlán Ústavných seminárov na rok 2017 | 22-09-2017
Pozývame Vás na ÚStavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 06. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Mgr. Tereza Cabicarová - Ing. Eva Kaclíková, CSc.: Detekcia Staphylococcus aureus v koreninách a bylinkách molekulárno-biologickými metódami

Ing. Eva Kaclíková, CSc. – Ing. Jana Minarovičová, PhD.: Genómová variabilita Listeria monocytogenes so zameraním na kmene schopné prežívať v potravinárskych prevádzkach

viac informácií...

bulletTrendy v potravinárstve 1/2017 | 27-06-2017
Predstavujeme nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 1/2017.
viac informácií...