English

Ocenenia


Ocenenie Zlatý kosák na 45. medzinárodenj poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2018 za "Súprava chemikálií na detekciu alergénov v potravinách"


Vývoj prírodného hroznového okysovadla


Vývoj inovatívnej súpravy chemikálií na rýchlu a presnú detekciu patogénnych baktérií v potravinách/ Developing of innovative kit of reagents for fast and exact detection of pathogenic bacteria in food


Experimentálna overovacia jednotka pre vyšší stupeň spracovania poľnohospodárskych produktov/ Experimental verification unit for higher level of processing of agricultural products


Najlepší príspevok na interaktívnej konferencii mladých vedcov Preveda v sekcii Biotechnológie a potravinárske technológie, 2010) / The best contribution at interactiove conference of young scientists Preveda in Biotechnology and food technology section


Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov - cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2013) / Personality in science and technology up to 35 years awarded by Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic


Ocenená posterová prezentácia na kongrese FLOUR-BREAD, 2011 Opatija, Chorvátsko) / Awarded poster presentation


CzechFoodChem Award 2018 za najlepší posterový príspevok na Sympóziu o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr, 2018) / The best poster presentation


X. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2018/ X. volume Interactive Conference of Young Scientists 2018


<-- SPÄŤ