English

Aktuality

bulletEfektívne metódy kontroly pre bezpečné potraviny | 08-12-2010

Projekt ASFEU číslo ITMS 26240220012

Anotácia:

Strategickým cieľom projektu je zaistenie bezpečnosti potravín vytvorením efektívneho, rýchleho a praktického spôsobu ich kontroly vychádzajúceho z inovatívnych vedeckých metód. Zámerom je vytvorenie podmienok pre vývoj špeciálnych detekčných súprav na analýzu potravinárskych produktov. Keďže základom pre kvalitný výskum je vyhovujúce zázemie, najmä technického charakteru je špecifickým cieľom obstaranie nevyhnutného zariadenia potrebných na vykonávanie výskumu a analýz, ako aj pre realizáciu samotného vývoja a overenia prototypov súprav na detekciu nežiaducich kontaminantov v potravinách s ich vyhodnotením a následnou prezentáciou získaných výsledkov.
 

Bude preukázaná úspešnosť vývoja detekčných súprav na identifikovanie nežiaducich kontaminantov v potravinách, ktoré budú už reálne využiteľné v praxi a dokážu efektívne rýchlo a jednoducho vyhodnotiť bezpečnosť danej vzorky potraviny. Vývoj má nasledovné kroky.

  • Vytvorenie podmienok pre vývoj špeciálnych detekčných súprav na analýzu potravinárskych produktov obstaraním špeciálnej technológie a IKT pre potreby vývoja prototypových detekčných súprav.
  • Vykoná sa analýza použiteľnosti zvoleného postupu ako „Analýza adaptability metódy real-time polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) do formy „ready-to-use“.
  • Vývinieme prototypy súprav na detekciu patogénnych baktérií a prototypu súpravy na detekciu rastlinných alergénov v potravinách s využitím real-time PCR.
  • V ďalšom kroku overíme efektivitu prototypových detekčných súprav na vzorkách voľne dostupných potravín.
  • Na záver získané výsledky vyhodnotíme a zverejníme na odbornej konferencii.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)