English

Kontakty

Úsek riaditeľa

Koordinátor a metodik využívania verejných zdrojov: Ing. Podolák Ivan
tel: 0914 322 093
e-mail: podolak@vup.sk
Vedecká tajomníčka: RNDr. Matulová Marcela
tel: 0914 322 098
e-mail: matulova@vup.sk
Projektový manažér - koordinátor projektov: Ing. Waschina Jozef
tel:
e-mail: waschina@vup.sk
sekretariát: Privitzerová Ľudmila
tel: Fax:
02/55571417
e-mail: privitzerova@vup.sk