English

Kontakty

Adresa: Priemyselná 4, P.O.Box 25
824 75 Bratislava 26
Slovenská Republika
Telefón: Sekretariát: 02/55574622
Vrátnica: 02/50237011
Fax: Sekretariát: 02/55571417
E-mail: vup@vup.sk

Telefónny zoznam pracovníkov podľa oddelení:

E-mailova adresa sa zobrazí po nabehnutí na meno pracovníka.
Predvoľba: 02/50237 klapka priama linka
Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho     @
Polovka Martin, Ing., PhD. (Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárského NPPC) 036 0914 322 092
Úsek riaditeľa     @
Ivan Podolák, Ing. (Koordinátor a metodik využívania verejných zdrojov) 024 0914 322 093
Marcela Matulová, RNDr. (Vedecká tajomníčka) 039 0914 322 098
Vladimír Pasiar, Ing. (Projektový manažér - koordinátor projektov) 031 02/502 37 031
Ľudmila Privitzerová (sekretariát) 036 Fax:
02/55571417
Odbor chémie a analýzy potravín     @
Martin Polovka, Ing., PhD. (Vedúci odboru) ( => www ) 095, 049, 048 0914 322 092
Emil Kolek, Ing., PhD. (Zástupca vedúceho odboru) 094, 014, 002 02/502 37 094
Elena Belajová, Ing. 051, 052  
Zuzana Ciesarová, Ing., CSc. 092 0911 807 737
Ľubomír Daško, Ing., PhD. 006  
Filip Dimitrov , Ing. 074  
Jana Horváthová, Ing. 074  
Ervín Jankura, Ing. 046  
Viera Jelemenská , Ing. 096, 052  
Ildikó Juríková 090  
Kristína Kukurová, Ing., PhD. 091, 002  
Jana Sadecká, Ing., PhD. 097, 003  
Božena Skláršová, Ing., PhD. 072  
Gabriela Szabová 050  
Blanka Tobolková, Ing., PhD. 049, 048  
Jaroslava Kaňuchová - Pátková , Ing., PhD. (MD)    
Mária Kopuncová, Ing. , (MD)    
Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií     @
Tomáš Kuchta, RNDr., DrSc. (Vedúci odboru) 067 02/502 37 067
Jana Minarovičová, Ing., PhD. (Zástupca vedúceho odboru) 056 02/502 37 056
Tereza Cabicarová, Mgr., PhD. 079  
Zuzana Čaplová, Mgr., PhD. 079  
Veronika Janská, Ing., PhD. 068  
Eva Kaclíková, Ing., CSc. 059  
Janka Koreňová, Ing., PhD. 056  
Janka Lopašovská, Ing. 062  
Ľubica Piknová, RNDr., PhD. 057  
Zuzana Rešková, Mgr., PhD. 079  
Eva Schvarczová , Ing. (MD)    
Katarína Stolařová 060, 062  
Adriana Véghová, Mgr., PhD. 062  
Katarína Ženišová, Ing., PhD. 068  
Barbara Brežná, Ing., PhD. (MD)    
Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu     @
Danka Šalgovičová, Ing. (Vedúca odboru) 025 02/ 502 37 025
0911 447 276
Lenka Bartošová, RNDr., PhD. 015  
Justína Farbulová 034  
Anna Giertlová, Ing. 015  
Angela Světlíková, Ing. 019  
Potravinová banka dát 015  
Silvia Jantošovičová (MD)    
Zuzana Lichnerová, Ing.    
Knižnica Prízemie 020  
Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou     @
Stanislav Šilhár, Doc. Ing., CSc. (Vedúci odboru)   predvoľba pre všetky tel. čísla 033/
647 29 73
0914 322 094
Elena Panghyová, Ing.   033/640 00 89
Marcela Blažková, RNDr.   033/640 00 89
033/647 29 73
Rastislav Galovič   033/640 00 89
033/647 29 73
Peter Horňáček   033/640 00 89
033/647 29 73
Eugen Kiss, Ing.   033/640 00 89
033/647 29 73
Marek Kunštek, Ing.   033/640 00 89
033/647 29 73
Radko Mlatec    
Katarína Noskovičová   033/640 02 26
Anna Prochádzková   033/640 00 89
033/647 29 73
Denná miestnosť .   033/640 02 27
0914 322 096
NPPC - Odbor hospod. správy a služieb - pracovníci s pôsobiskom vo VÚP     @
Zoltán Birkuš 038 0914 322 097
Vladimír Bureš (Administrátor PS - pracovník NPPC - Odbor inform. technológií) 098 0905 913 817
Mária Búziková   033/6472974
Tatiana Dobáková (Vedúca ubytovne Modra)   033/647 29 74
Otakar Doležal 028  
Božena Hájičková   033/6472974
Tomáš Kohút 011  
Anna Machalová   033/6472974
Helena Mašková 017  
Jarmila Štefaničková 017  
Zuzana Štefunková   033/6472974

<-- SPÄŤ