English

Kontakty

Adresa: Priemyselná 4, P.O.Box 25
824 75 Bratislava 26
Slovenská Republika
Telefón: Sekretariát: 02/55574622
Vrátnica: 02/50237011
Fax: Sekretariát: 02/55571417
E-mail: vup@vup.sk

Telefónny zoznam pracovníkov podľa oddelení:

E-mailova adresa sa zobrazí po nabehnutí na meno pracovníka.
Predvoľba: 02/50237 klapka priama linka
Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho     @
Zuzana Nouzovská, Ing. (Riaditeľka VÚP) 036 0905 511 570
Peter Siekel, doc. RNDr., CSc. (Zástupca GR NPPC, námestník pre vedu a výskum NPPC) 035 0914 322 090
Úsek riaditeľa     @
Ivan Podolák, Ing. (Koordinátor a metodik využívania verejných zdrojov) 024 0914 322 093
Marcela Matulová, RNDr. (Vedecká tajomníčka) 039 0914 322 098
Jozef Waschina, Ing. (Projektový manažér - koordinátor projektov) 031  
Ľudmila Privitzerová (sekretariát) 036 Fax:
02/55571417
NPPC - Odbor hospod. správy a služieb - pracovníci s pôsobiskom vo VÚP     @
Zoltán Birkuš 038 0914 322 097
Vladimír Bureš (Administrátor PS - pracovník NPPC - Odbor inform. technológií) 098  
Mária Búziková   033/6472974
Tatiana Dobáková (Vedúca ubytovne Modra)   033/647 29 74
Otakar Doležal 028  
Božena Hájičková   033/6472974
Tomáš Kohút 011  
Anna Machalová   033/6472974
Helena Mašková 017  
Jarmila Štefaničková 017  
Zuzana Štefunková   033/6472974
Vladimír Zvonár, Ing. 011  
Odbor chémie a analýzy potravín     @
Martin Polovka, Ing., PhD. (Vedúci oddelenia) ( => www ) 095, 049, 048  
Emil Kolek, Ing., PhD. (Zástupca vedúceho oddelenia) 094, 014, 002  
Elena Belajová, Ing. 051, 052  
Zuzana Ciesarová, Ing., CSc. 092  
Ľubomír Daško, Ing., PhD. 006  
Jana Horváthová, Ing. 074  
Ervín Jankura, Ing. 046  
Viera Jelemenská, Ing. 096  
Ildikó Juríková 090  
Mária Kopuncová, Ing. 074  
Kristína Kukurová, Ing., PhD. 082, 002  
Jana Sadecká, Ing., PhD. 097, 003  
Božena Skláršová, Ing., PhD. 072  
Gabriela Szabová 050  
Blanka Tobolková, Ing., PhD. 049, 048  
Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií     @
Tomáš Kuchta, RNDr., DrSc. (Vedúci oddelenia) 067  
Jana Minarovičová, Ing., PhD. (Zástupca vedúceho oddelenia) 056  
Tereza Cabicarová, Mgr. 081  
Zuzana Čaplová, Mgr. 081  
Veronika Janská, Ing., PhD. 068  
Eva Kaclíková, Ing., CSc. 059  
Janka Koreňová, Ing., PhD. 056  
Janka Lopašovská, Ing. 062  
Mária Močilanová, Ing. 073  
Ľubica Piknová, RNDr., PhD. 057  
Eva Schvarczová, Ing. (MD)    
Katarína Stolařová 060, 062  
Adriana Véghová, Mgr. 062  
Katarína Ženišová, Ing., PhD. 068  
Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu     @
Danka Šalgovičová, Ing. (Vedúca oddelenia) 025 02/55566112
Vladimír Pasiar, Ing. (Zástupca vedúceho oddelenia) 034 02/55566112
Lenka Bartošová, RNDr., PhD. 015  
Justína Farbulová 034  
Anna Giertlová, Ing. 015  
Angela Světlíková, Ing. 019  
Knižnica prízemie 020  
Potravinová banka dát 015  
Silvia Jantošovičová (MD)    
Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou     @
Stanislav Šilhár, Doc. Ing., CSc. (Vedúci Biocentra Modra)   predvoľba pre všetky tel. čísla 033/
647 29 73
0914 322 094
Elena Panghyová, Ing.   033/640 00 89
Marcela Blažková, RNDr.   033/640 00 89
033/647 29 73
Rastislav Galovič   033/640 00 89
033/647 29 73
Peter Horňáček   033/640 00 89
033/647 29 73
Eugen Kiss, Ing.   033/640 00 89
033/647 29 73
Marek Kunštek, Ing.   033/640 00 89
033/647 29 73
Radko Mlatec    
Katarína Noskovičová   033/640 02 26
Anna Prochádzková   033/640 00 89
033/647 29 73
Denná miestnosť .   033/640 02 27
0914 322 096