English

Pracoviská ústavu

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu

Vedúca odboru: Ing. Danka Šalgovičová
tel:
e-mail: salgovicova@vup.sk
Zástupca vedúceho odboru: Ing. Vladimír Pasiar
tel: 0911 447 276
e-mail: pasiar@vup.sk
MD: Silvia Jantošovičová
tel:
e-mail: jantosovicova@vup.sk
Pracovníci oddelenia: Ing. Angela Světlíková, Ing. Anna Giertlová, RNDr. Lenka Bartošová, PhD.,
Justína Farbulová, Knižnica prízemie, Potravinová banka dát

Potravinová banka dát


<-- SPÄŤ