English

Pracoviská ústavu

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu

Vedúca oddelenia: Ing. Danka Šalgovičová
tel: 02/55566112
e-mail: salgovicova@vup.sk
Zástupca vedúceho oddelenia: Ing. Vladimír Pasiar
tel: 02/55566112
e-mail: pasiar@vup.sk
MD: Silvia Jantošovičová
tel:
e-mail: jantosovicova@vup.sk
Pracovníci oddelenia: Ing. Angela Světlíková, Ing. Anna Giertlová, RNDr. Lenka Bartošová, PhD.,
Justína Farbulová, Knižnica prízemie, Potravinová banka dát

Potravinová banka dát