English

Informácie podľa § 41

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - otváranie časti ponúk - KRITÉRIÁ - PLZ - Plynový chromatograf a iné. | 18-09-2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o  verejnom obstarávaní  - otváranie časti ponúk - KRITÉRIÁ - PLZ  - Plynový chromatograf a iné.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

<-- SPÄŤ