English

Informácie podľa § 136

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - PLZ - Plynový chromatograf a iné. | 19-11-2013

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - PLZ - Plynový chromatograf a iné. | 23-09-2013

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - PLZ - Plynový chromatograf a iné. | 23-09-2013

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - PPZ - Tonery originálne. | 14-05-2013

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - PPZ - Kancelárske potreby. | 09-05-2013

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - PPZ - Kancelárske potreby. | 03-05-2013

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - PPZ - Tonery originálne. | 02-05-2013

bulletInformácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - PPZ - Tonery originálne. | 19-04-2013

bullet10.4.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - PPZ - Kancelárske potreby. | 10-04-2013