English

Aktuality

bulletSEMINÁR ORGANIZOVANÝ K UKONČENIU CEX III. | 15-06-2015
Dňa 9.06.2015 sa uskutočnil seminár k ukončeniu projektu "Stratégia eliminácie akrylamidu v technologickom procese výroby potravín" - CEX III.

Bližšie o podujatí v prílohách a na stránke:
http://www.vup.sk/index.php?mainID=174&navID=173

viac informácií...

bulletVýročná správa NPPC 2014 | 21-04-2015
Výročná správa o činnosti NPPC za rok 2014
viac informácií...

bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2014-310/MPRV SR | 25-03-2015
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2014-310/MPRV SR uzavretému medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2015
viac informácií...

bulletÚstavné semináre 2015 | 09-02-2015
V prílohe je zverejnený Plán ústavných seminárov na rok 2015.
viac informácií...

bulletKontrakt č. 471/2014-310/MPRV SR | 27-01-2015
Kontrakt č. 471/2014-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2015


viac informácií...

bulletPonuka seminárov - vzdelávacia aktivita | 18-12-2014
Informačno-vzdelávacia aktivita poskytujúca vinohradníkom a vinárom základné informácie o platnej legislatíve, možnostiach výrobkovej a technologickej inovácie a komplexného využitia hrozna ako suroviny pre výrobu nápojov, koncentrátov atď ...
viac informácií...

bulletVystúpenie riaditeľa NPPC - VÚP v televízii TA3 na tému EUROPROJEKTY VÚP | 12-11-2014
Riaditeľ NPPC - VÚP Doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. informoval v relácii EUROSKOP o úspešnom zapojení ústavu do projektov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.
viac informácií...

bulletTýždeň vedy a techniky | 31-10-2014

bulletVzdelávacia aktivita: "Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín" | 16-10-2014
NPPC – VÚP Bratislava realizuje v mesiacoch november 2014 – december 2014 vzdelávaciu aktivitu „Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín“
viac informácií...

bulletNPPC-VÚP je garantom súťažno-vzdelávacej aktivity "Hovorme o jedle" | 02-10-2014