English

Aktuality

bulletNPPC-VÚP získalo významné ocenenie na výstave Agrokomplex 2018 | 12-09-2018
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila NPPC-VÚP ocenenie Zlatý kosák za oblasť výskumu a vývoja.

viac informácií...

bulletŠkolenie „Dokumentácia údajov o zložení potravín" | 25-07-2018
školenie

V dňoch 25. – 28. júna 2018 sa konalo školenie Dokumentácia údajov o zložení potravín. Školenia sa zúčastnili reprezentantky z Albánska a Kirgizska. Školenie pozostávalo z teoretickej časti (prezentácie o údajoch o zložení potravín a ich dokumentácii) a z praktickej časti.


viac informácií...

bulletPredstavenie zámerov projektu EVS „Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov“ | 24-07-2018

V stredu 18.7.2018 sa v kongresovej sále NPPC uskutočnilo stretnutie, na ktorom boli predstavené témy zámeru národného projektu „Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov.“


viac informácií...

bulletCenník analýz 2018, ponukové balíky analýz pre bioaktívne látky a kontaminanty a cenník produktov a služieb Potravinovej banky dát | 19-07-2018

NPPC-VÚP ponúka svoje služby širokej odbornej i laickej verejnosti. Od r. 2018 sme pre skvalitnenie a sprístupnenie služieb zaviedli aj tz. balíčky služieb na niektoré analyzované parametre v ktorých zákazník dostane okrem analytického výsledku aj servis v podobe poradenstva resp. konzultácie.


viac informácií...

bulletPozvánka + Aktualizovaný plán ústavných seminárov 2018 | 19-06-2018

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 29. júna 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.Prednáška:
Ing. Eva Kaclíková, CSc. - Ing. Jana Minarovičová, PhD.: Listeria monocytogenes - patogén schopný prežívať v potravinárskych prevádzkach

viac informácií...

bulletSympózium „Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR“ | 06-06-2018
Foto

Dňa 1.6.2018 sa v Bratislave konalo odborné sympózium „Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR“ pri príležitosti osláv 100.-ho výročia založenia ČSR. Sympózium sa konalo pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej.


viac informácií...

bulletÚspešné projekty APVV | 31-05-2018

Dva projekty, ktoré v období rokov 2013 - 2016 realizoval NPPC-VÚP, boli Radou agentúry APVV ocenené. Projekt APVV-0498-12 „Štúdium genómovej variability Listeria monocytogenes so zameraním na kmene schopné prežívať v potravinárskych prevádzkach vyhodnotila Rada agentúry pre prírodné vedy ako projekt riešený na dobrej úrovni a projekt APVV-0344-12 „Charakterizácia bakteriálnych spoločenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód“ Rada agentúry pre pôdohospodárske vedy vyhodnotila ako projekt riešený na vynikajúcej úrovni.


viac informácií...

bulletOdpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2017 | 25-05-2018

Dňa 24.05.2018 sa v Bratislave uskutočnil verejný odpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2017.


viac informácií...

bulletZástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra na workshope v Bruseli | 21-05-2018

V priestoroch FoodDrinkEurope v Bruseli sa 7 .- 8. mája uskutočnil workshop a projektový míting European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI), na ktorom zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra - prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Ing. Martin Polovka, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC a Ing. Daniel Ács, PhD., zodpovedný za internacionalizáciu Bioeconomy Cluster - prezentovali zámery, ciele a priority platformy v európskom priestore.viac informácií...

bulletPozvánka + Aktualizovaný plán ústavných seminárov 2018 | 17-05-2018
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 25. mája 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:

Ing. Martin Polovka, PhD.: Monitoring tvorby potravinového odpadu v domácnosti - aktuálny stav
RNDr. Lenka Bartošová, PhD. - Ing. Emil Kolek, PhD. - Ing. Danka Šalgovičová - Ing. Angela Světlíková - Ing. Anna Giertlová: Návrh projektu APVV "Vývoj metód modelovania integrovanej analýzy rizika z konzumácie sladkovodných rýb s cieľom minimalizovania vplyvu negatívnych účinkov na zdravie obyvateľov"

viac informácií...