English

Aktuality

bulletInformácia o konaní a termínoch informačných kurzov | 20-04-2011

bulletVýročná správa o činnosti ústavu za rok 2010 | 07-04-2011

bulletNové združenie – nové možnosti pre Politiku kvality EÚ na Slovensku | 07-03-2011

bullet Ďalší medzinárodný úspech našich mladých vedeckovýskumných pracovníkov | 04-02-2011
Systematický prístup k problematike štúdia vzniku a eliminácie karcinogénnych látok v potravinách prináša našej organizácii medzinárodné úspechy. Ako vyplýva z priložených ocenení, naša organizácia dokazuje svoju konkurencie schopnosť v tejto oblasti aj na medzinárodnom poli, čo je významný prvok i pre budúce personálne zabezpečenie v oblasti bezpečnosti potravín v SR.
viac informácií...

bulletKontrakt č. 359/2010-530-K uzavretý medzi MPaRV SR a VÚP | 27-01-2011

bulletVÚP úspešne patentuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti | 27-01-2011
Ochrana duševného vlastníctva v oblasti vedy a výskumu je jedným z najdôležitejších záverečných krokov riešenia vedecko-výskumných projektov. Ako vyplýva z priložených dokumentov, Úrad priemyselného vlastníctva SR uznal originálnosť výskumného riešenia pracovníkov VUP a vydal patentové spisy pre dve významné riešenia zaoberajúce sa znižovaním obsahu kontaminantov v potravinách.
viac informácií...

bulletŠkolenie o dokumentácií dát pre potravinové databázy v Kazachstane | 02-12-2010

bullet7. ročník Súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu | 22-10-2010

bulletOvčí salašnícky údený syr – Zaručená tradičná špecialita | 21-10-2010

bulletAj doktorandi VÚP sú úspešní | 11-10-2010