English

Aktuality

bulletKONTRAKT č. 318/2012-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym pre rok 2013 | 11-01-2013

bulletDodatok č. 1 - 1210/2011/530/MPRV SR/D1 ku Kontraktu uzavretom medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym | 20-12-2012

bulletPonuka prebytočného hnuteľného majetok štátu v správe VÚP | 11-12-2012

bulletVýskumný ústav potravinársky na Týždni vedy a techniky na Slovensku 2012 | 14-11-2012

bulletE-kniha - Potravinové tabuľky | 23-07-2012
E-kniha vznikla v rámci spolupráce Výskumného ústavu potravinárskeho, ktorý poskytol údaje na vytvorenie e-knihy a organizáciou EuroFIR AISBL, ktorá je vydavateľom e-knihy. Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci vyšla e-kniha v slovenskom aj anglickom jazyku, čo dáva možnosť využívať e-knihu nielen na národnej úrovni. E-kniha je vo forme PDF súboru, ktorý pozostáva z dvoch hlavných častí, a to sú: základné informácie o potravinových tabuľkách a samotné tabuľky potravín. E-kniha obsahuje nutričné zloženia 930 potravín.
Výhodou e-knihy potravinových tabuliek je, že prístup k tabuľkám je možný aj bez pripojenia na internet, či nosenia veľkých ťažkých tabuliek, na rozdiel od online tabuliek alebo tlačených knižných tabuliek. Obsah e-knihy potravinových tabuliek je v užívateľsky prijateľnej forme, PDF súbore.

EuroFIR AISBL e-book Collection - The Slovak Food Composition Dataset by Food Research Institute [e-book]. EuroFIR AISBL, Brussels, 1st edition, 2012.

E-knihu je možnú zakúpiť cez internet výhradne prostredníctvom: http://www.eurofir.org/why_join/shop.

bulletStanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe Výskumného ústavu potravinárskeho o činnosti za rok 2011 | 17-05-2012

bulletVerejný odpočet činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2011 | 03-05-2012

Dňa 22. mája 2012 o 10:00 hod. sa vo Výskumnom ústave potravinárskom uskutoční verejný odpočet činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2011.

Program verejného odpočtu:

• prezentácia hlavných bodov výročnej správy,
• stanovisko ministerstva k výročnej správe,
• stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti,
• otázky novinárov a verejnosti.

Výročná správa VÚP za rok 2011 je vystavená na domovskej stránke Výskumného ústavu potravinárskeho, http://www.vup.sk.

bulletVýročná správa o činnosti ústavu za rok 2011 | 30-03-2012

bulletDeň otvorených dverí Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu (CEPV) | 12-03-2012

bulletDeň otvorených dverí pre odbornú verejnosť – výskumné inštitúcie, univerzity a potravinárske subjekty z výrobnej praxe - 27. februára 2012 | 06-02-2012