English

Aktuality

bulletVyhodnotenie projektu PVV-0602-07 “Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v modelových a reálnych potravinových matriciach” | 16-12-2011
Dňa 16.12.2011 nám Agentúra pre podporu výskumu a vývoja oznámila, projekt PVV-0602-07 s názvom “Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v modelových a reálnych potravinových matriciach”, ktorý bol riešený v našej organizácii v rokoch 2008-2011 bol vyhodnotený ako projekt s vynikajúcou úrovňou riešenia. To dokumentuje vysokú vedeckú, personálnu, prístrojovú a metodickú úroveň kolektívu, ktorý riešil túto zložitú a i z celosvetového hľadiska mimoriadne obtiažnu a unikátnu problematiku v zložení prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (zodpovedný riešiteľ) Ing. Emil Kolek, PhD., Ing. Alena Bednáriková, PhD., Ing. Božena Skláršová, PhD., Ing. Martin Polovka, PhD. a p. Ildikó Juríková.

bulletŠkolenie o dokumentácií dát pre potravinové databázy v Užhorode | 28-11-2011

bulletÚspech našich pracovníkov na medzinárodnom kongrese FLOUR-BREAD 11 v Opatií | 23-11-2011
Úspech našich pracovníkov na medzinárodnom kongrese FLOUR-BREAD 11 v Opatií
viac informácií...

bulletCena za najlepšiu posterovú prezentáciu na EUROFOODCHEM XVI | 26-09-2011

bulletInformácia o pripravovanom odbornom vzdelávaní | 13-09-2011

bulletUdelenie patentu VÚP o eliminácii akrylamidu v potravinách | 08-08-2011

bulletMedzinárodné hodnotenie znovu potvrdilo, že náš vedecký časopis patrí k svetovej extra triede | 07-07-2011

bulletCukor a jeho alternatívne náhrady – objektívne hodnotenie ich úloh vo výžive človeka | 27-05-2011

bulletReštrukturalizácia politiky kvality EÚ | 03-05-2011

bulletVerejný odpočet činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2010 | 28-04-2011
Dňa 18. mája 2011 o 10:00 hod. sa vo Výskumnom ústave potravinárskom uskutoční verejný odpočet činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2010.

Program verejného odpočtu:

• prezentácia hlavných bodov výročnej správy,
• stanovisko ministerstva k výročnej správe,
• stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti,
• otázky novinárov a verejnosti.

Výročná správa VÚP za rok 2010 je vystavená na domovskej stránke Výskumného ústavu potravinárskeho, http://www.vup.sk.