English

Aktuality

bulletTitul CENTRUM EXCELENTNOSTI pre Výskumný ústav potravinársky, Bratislava | 29-05-2009

viac informácií...


bulletPozvánka na verejný odpočet Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava za rok 2008 | 22-05-2009

Pozvánka na verejný odpočet Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava za rok 2008
viac informácií...


bulletEurópska deklarácia k POTRAVINÁM, TECHNOLÓGII a VÝŽIVE | 20-05-2009

Európska deklarácia k POTRAVINÁM, TECHNOLÓGII a VÝŽIVE
viac informácií...


bulletMEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov | 18-05-2009

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov

viac informácií...


bulletODBORNÝ SEMINÁR - "NANOČASTICE – ICH SPRÁVANIE SA V BIOLOGICKÝCH SYSTÉMOCH A VYUŽITIE V MODERNÝCH TECHNOLÓGIÁCH" | 12-02-2009

Seminár sa bude konať dňa 27. 02. 2009 o 8,30 hod.
viac informácií...


bulletKONTRAKT č. 5200/2008-620 uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave | 28-01-2009

viac informácií...


bulletPROGRAM KONFERENCIE - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE | 24-11-2008

PROGRAM KONFERENCIE - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE
viac informácií...


bulletVÝZVA na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín na získanie „Značky kvality SK“ | 10-10-2008

VÝZVA
na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín
na získanie „Značky kvality SK“viac informácií...


bulletZÁVEREČNÝ MÍTING PROJEKTU EU COST 927 Action | 03-10-2008

Dňa 2.10. 2008 sa začalo v účelovom zariadení Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach rokovanie medzinárodnej vedeckej komunity združenej v projekte Európskej únie COST 927 zameraného na problematiku prítomnosti kontaminantov v potravinách, vznikajúcich počas tepelných procesov výroby potravín. Slávnostné otvorenie podujatia uskutočnili Vladimír Palša, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Andrea Jurčáková, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Marian Honza, riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho. Predmetom trojdňového rokovania zástupcov 27 členských krajín Európskej únie a Turecka je vzájomné informovanie sa o najnovších poznatkoch v oblasti bezpečnosti tepelne opracovaných potravín, mobilita mladých výskumných pracovníkov a príprava nových medzinárodných vedeckých projektov zameraných na problematiku bezpečnosti potravín. Podujatie organizačne zabezpečuje Výskumný ústav potravinársky spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou.

bulletKONFERENCIA - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE | 01-10-2008

Pozvánka na konferenciu mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve konanú v dňoch 4. - 5. 12. 2008. Tešíme sa na Vašu účasť!
viac informácií...