English

Aktuality

bulletAktuálne trendy vo výžive | 10-02-2020

Hosťom predpoludňajšieho vysielania rádia Regina (RTVS) dňa 7.2.2020 bol riaditeľ NPPC-VÚP Ing. Martin Polovka, PhD. S redaktorkou rozhlasu sa rozprávali o aktuálnych trendoch vo výžive tak ako ich zaznamenal výskum.


viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 15-01-2020

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 24.januára 2020 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.


viac informácií...

bulletStretnutie slovenských riešiteľov SKHU/1703/3.1./110 FOOD INDUSTRY | 09-12-2019

Dňa 3.12.2019 sa v priestoroch NPPC - VÚP v Bratislave konalo pracovné stretnutie k príprave zazmluvnenia projektu, realizovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg-VA Slovenská republika – Maďarská republika - teritoriálneho akčného plánu TAPE SKHU/1703/3.1./110 pre podporu potravinárskeho priemyslu.


viac informácií...

bulletProjekt H2020 NANOFEED – Nanotechnologie vo výžive hospodárskych zvierat | 29-11-2019

V júni a októbri 2019, trinásť výskumníkov NPPC absolvovalo výmenný pracovný pobyt v rámci projektu H2020 NANOFEED na pracovisku InoCure s.r.o. (Praha).


viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 28-11-2019

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v pondelok 2.decembra 2019 o 9,30 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.


viac informácií...

bullet„Jedli sme za komunistov chutnejšie?“ | 22-11-2019

V Denníku N vyšiel článok na tému „Jedli sme za komunistov chutnejšie?“ V ankete medzi inými odpovedal aj zástupca generálneho riaditeľa NPPC doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.


viac informácií...

bulletNPPC získalo certifikát ISO 9001:2015 v oblasti riadenia výskumu, vývoja a inovácií | 14-11-2019

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum získalo CERTIFIKÁT, ktorý deklaruje, že spoločnosť NPPC zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v oblasti: Riadenie vedeckovýskumnej činnosti a inovácií v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva


viac informácií...

bulletTRENDY v potravinárstve 2/2019 | 08-11-2019

V týchto dňoch vychádza nové číslo časopisu TRENDY v potravinárstve 2/2019. Prináša sériu odborných článkov zameraných na prezentáciu výsledkov moderného potravinárskeho výskumu na Slovensku, a informácie o riešených projektoch.


viac informácií...

bulletÚstavný seminár - pozvánka | 06-11-2019

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 8. novembra 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.


viac informácií...

bulletTvorba komplexnej informačnej databázy podnikov potravinového priemyslu v SR - upozornenie na termín uzávierky | 09-10-2019

Upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky elektronického systému pre vyplnenie a následné odoslanie dotazníka je 11.10.2019 o 24:00.
Po tomto termíne dotazník nebude možné odoslať.

Najneskorší termín odoslania čestného prehlásenia (výlučne v listinnej podobe s overeným podpisom štatutára/štatutárov) a kópií vyúčtovacích faktúr (faktúry môžu byť zaslané aj e-mailom) je 14.10.2019 na adresu NPPC-VÚP, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava 25, pričom rozhodujúci pre dátum odoslania je odtlačok dennej pečiatky pošty resp. dátum odoslania elektronickej pošty.
Čestné prehlásenia a listinné (elektronické) prílohy odoslané po tomto termíne nebudú akceptované!!!