English

Aktuality

bulletNástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore | 22-10-2018

Cieľom konferencie bolo oboznámiť tvorcov poľnohospodárskych politík, akademickú    a odbornú verejnosť s nástrojmi riadenia a eliminácie rizika v agropotravinárskom sektore. Na konferencii sa zúčastnil Phil Hogan – komisár pre poľnohospodárstvo      a rozvoj vidieka. Konferencia bola podporená z Kooperatívneho výskumného programu OECD.

Fotografie si môžete pozrieť - TU


<-- SPÄŤ